O Parafii

Do parafii należą: miejscowości:

Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Mikicin 10 km, Moniuszki 5 km, Radzie 5 km, Smugorówka 5 km, Wroceń 5 km, Zabiele 4 km.

Kaplice na terenie parafii:

  • Kaplica przy drodze do Goniądza pw. Wniebowzięcia NMP zbudowana w 1947 r. Na tym miejscu - wg miejscowej tradycji - w 1884 r. objawiła się Matka Boża. Nabożeństwa są odprawiane na Wniebowzięcie NMP, 3 maja, w święto Maryi Matki Kościoła i 8 września w święto Narodzenia NMP.
  • Na cmentarzu grzebalnym pw. św. Jerzego zbudowana z kamieni w 1803 r. Nabożeństwa w Dzień Zaduszny i III dzień Wielkiej Nocy i Zielonych Świąt.
  • We Wroceniu pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczyście poświęcona przez abp. Stanisława Szymeckiego 11 VI 1995 r. Nabożeństwa w I piątki miesiąca, 16 listopada i każdą 3. niedzielę miesiąca.
  • W Mikicinie pw. Miłosierdzia Bożego. Msze św. w II i IV niedzielę miesiąca, w I piątki miesiąca i niedzielę Miłosierdzia Bożego.
  • W Zabielu pw. św. Stanisława Kostki. Msze św. w I piątki miesiąca, w niedzielę po 18 września i w każdą 2. niedzielę miesiąca.
  • W Moniuszkach kapliczka przydrożna (na granicy parafii) tzw. "Latarnia" pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Cmentarz grzebalny

2 km od kościoła, założony w XVI w., powiększony w 1963 r., o powierzchni 4 ha.