Aktualności

                                                                                              Dolistowo Stare, 10.01.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024
w ramach prowadzonego postępowania zakupowego na zadanie:

„Remont zabytkowej dzwonnicy i kościoła p.w. św. Wawrzyńca
w Dolistowie Starym”

 

 

Dokumentacja i wzory załączników dostępne na stronie:

https://ugjaswily.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/ogloszeniaobwieszczenia/zapytanie-ofertowe-nr-12024-w-ramach-prowadzonego-postepowania-zakupowego-na-zadanie-remont-zabytkowej-dzwonnicy-i-kosciola-pw-sw-wawrzynca-w-dolistowie-starym.html

Msze Święte

w Niedzielę 8.00, 10.00, 12.00, 

w tygodniu 7.00